Over de methode

Veilig en Verstandig Online is een korte methode mediawijsheid voor groep 8- en brugklasleerlingen. De methode is speciaal ontwikkeld voor scholen die (nog) geen mogelijkheid hebben om mediawijsheid volledig in het rooster te integreren, maar toch aandacht willen besteden aan het online gedrag van hun leerlingen.

De methode bestaat uit een werkboekje met een vijftal interactieve (ook: knip en plak!) opdrachten om leerlingen bewuster te maken van hun eigen online gedrag:

Les 1: introductie (Hoe belangrijk zijn social media voor jou, een stelling over social media en wat in het boekje behandeld wordt).
Les 2: social media game (de leerlingen reageren op stellingen over social media).
Les 3: WhatsApp (de leerlingen maken een collage over wenselijk gedrag op WhatsApp).
Les 4: Online imago 1 (de leerlingen bepalen aan de hand van foto’s wat wel en niet kan op social media).
Les 5: Online imago 2 (de leerlingen reageren op een stelling, maken een collage over hun eigen online imago en plakken tot slot hun profielfoto in het boekje). cover_web

De lessen kunnen gegeven worden door leerkrachten/docenten, mediacoaches of mentoren.  De duur per les varieert van 50/60 tot 100/120 minuten, maar het staat de docent vanzelfsprekend vrij dit aan te passen. Bij twee van de vijf lessen moeten de leerlingen de beschikking hebben over een computer/tablet en printer.

De methode wordt geleverd met een uitgebreide docentenhandleiding en een aantal presentaties, handige links en suggesties voor online apps die hierbij ingezet kunnen worden. Na aanschaf krijgt de school via een licentie een jaar toegang tot het aanvullende materiaal, dat overigens naar eigen inzicht aan te passen is.

Aangezien de wereld van de social media niet stil staat, zal het materiaal in de docentenlicentie tussentijds aangepast worden indien daar aanleiding toe is. Zo heeft u dus altijd toegang tot het meest recente materiaal.

De methode Veilig en Verstandig Online is ruim een half jaar getest in brugklassen vmbo, vwo en havo (ruim 400 leerlingen) en mede dankzij de input van de leerlingen op diverse punten aangepast tot de huidige versie.

Wilt u weten wat de methode kost? Kijk dan onder Prijs. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met mij op.